greencom

מיתוג קבוצת Greenkom המובילה בתהליכי הפיתוח, ייצור והמכירהשל זני קנביס מובחרים. הקבוצה מחזיקה בחוות הגידול מהמתקדמות בעולם, על שטח של 10 דונם, ועתידה להרחיב את שטחי הגידול שלה לכ- 100 דונם בכל הארץ